Bio-plastic

Wanneer plastic gemaakt wordt uit plantaardige grondstoffen die terug kunnen groeien, noemt men dit bio-plastic. Tetra Pak heeft doppen van bio-plastic die gemaakt zijn van suikerriet, ook een hernieuwbare grondstof. Je kunt deze doppen herkennen aan het blaadje dat als reliëf in de dop verwerkt is.

Chain of Custody

De productieprocessen van grondstof tot eindproduct noemt met ook wel een productieketen, oftewel Chain of Custody. Om een FSC®-label op Tetra Pak verpakkingen te mogen plaatsen, moeten alle onderdelen van de keten, van grondstof tot verpakking, verantwoord kunnen worden. Alle schakels in de keten moeten gecertificeerd zijn en dan mag je gebruik maken van het FSC® label.

TTP_encyclo_illu’s-01

Duurzaamheid

Een gezond klimaat is essentieel voor onze samenleving en toekomstige generaties. Daarom is het van belang dat we verstandig omgaan met onze natuurlijke grondstoffen. Het garanderen van toekomstig gebruik wordt ook wel duurzaamheid genoemd. Zo gebruikt Tetra Pak bijvoorbeeld FSC® -gecertificeerd karton in drankverpakkingen om de toekomst van bossen, en daarmee houtvoorziening, zeker te stellen.

TTP_encyclo_FSC

FSC®

FSC® staat voor Forest Stewardship Council. Dat is een internationale organisatie die zich inzet voor wereldwijd behoud van bossen en verantwoord bosbeheer.  Hout- en papierproducten die afkomstig zijn van FSC®-gecertificeerd bossen en andere gecontroleerde bronnen zijn te herkennen aan het FSC®-keurmerk.

FSC®-gecertificeerd

Op Tetra Pak drankenkartons vind je het FSC® -label. Dit label geeft aan dat er voor het produceren van die verpakkingen gebruik is gemaakt van FSC®-gecertificeerd karton. Het gebruik van dit karton garandeert verantwoord bosbeheer en daarmee het voortbestaan van de bossen. Tetra Pak drankenkartons bevatten zowel FSC®-gecertificeerd karton als karton dat geproduceerd is uit hout afkomstig van andere gecontroleerde bronnen. Dat verklaart de term MIX op het
FSC®-label op onze verpakkingen.

TTP_encyclo_bomen4

Hernieuwbaar

Ten minste driekwart van een Tetra Pak verpakking bestaat uit karton dat afkomstig is van hout, een hernieuwbare grondstof. Hernieuwbaarheid betekent dat de grondstof niet uitgeput raakt en steeds teruggroeit, mits deze op een verantwoorde wijze wordt beheerd. Om te garanderen dat de grondstof voor onze verpakkingen, namelijk hout, niet uitgeput raakt, maken we gebruik van karton afkomstig van FSC®-gecertificeerde en andere gecontroleerde bronnen.

Klimaat voetafdruk

Voor de productie van Tetra Pak verpakkingen wordt een bepaalde hoeveelheid energie gebruikt. Hierbij komen broeikasgassen, waaronder CO2, vrij. De totale uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen wordt de klimaat voetafdruk genoemd.

TTP_encyclo_illu’s_v

PEFC™

Naast FSC® is er ook het PEFC™ label (Programme for the Endorsement of Forest Certification™), een internationaal onafhankelijk keurmerk dat duurzaam bosbeheer bevordert. Tetra Pak drankenkartons dragen echter alleen het FSC®-label, niet het PEFC™ label.

Verantwoord bosbeheer

Verantwoord bosbeheer houdt rekening met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. Tetra Pak gebruikt enkel karton afkomstig van FSC®-gecertificeerde en andere gecontroleerde bronnen die verantwoord bosbeheer garanderen. Door zorgvuldig om te gaan met het bos, blijft dit ook altijd bestaan.

PROTECTS WHAT’S GOOD™

Ons motto PROTECTS WHAT’S GOOD™ staat voor de hele waardeketen, van grondstof tot afvalproduct. We beschermen voedingsmiddelen in onze verpakkingen en dragen bij aan het beschermen van het milieu. We werken hierin onder andere samen met onze leveranciers en klanten.

Recycling

Nadat je je Tetra Pak drankenkarton leeg hebt gedronken, kan de verpakking worden gerecycled. De verpakking wordt dan verwerkt tot een nieuw product, bijvoorbeeld een kartonnen doos of een papieren zak. In België en Luxemburg worden al meer dan 80% van alle drankenkartons gerecycled!

TTP_encyclo_illu’s-03

Watervoetafdruk

Om verpakkingen te produceren wordt water gebruikt. De hoeveelheid zoet water die wordt gebruikt wordt gemeten in gebruikte en/of vervuilde m3 water per functionele eenheid. Dat heet de Watervoetafdruk. Tetra Pak doet er alles aan om zo min mogelijk water te verbruiken tijdens het productieproces en zo min mogelijk water te vervuilen.