Bij het produceren en distribueren van een product, wordt gebruik gemaakt van energie. En bij het gebruik van energie komen broeikasgassen vrij, waaronder CO2. De totale uitstoot deze gassen door de hele keten – plus het verbruik van natuurlijke grondstoffen – van grondstof tot afvalproduct, wordt de klimaat voetafdruk genoemd.

Hiermee krijg je antwoord op de vraag wat het produceren en gebruiken van een product met het klimaat doet.

Tetra Pak verpakkingen hebben relatief een zeer beperkte invloed op het klimaat, omdat ze hoofdzakelijk uit hernieuwbare grondstoffen bestaan. Ook wordt voor de productie en distributie van onze drankenkartons zo min mogelijk energie gebruikt, en streven we er naar om zoveel mogelijk duurzame energiebronnen te gebruiken. Daarnaast nemen we internationaal onze verantwoordelijkheid door regeringen, bedrijven en instanties te stimuleren om over te stappen op recycling en gebruik van groene energie.

Om je een idee te geven van de klimaatvoetafdruk van Tetra Pak verpakkingen, hebben we een aantal verschillende type verpakkingen naast elkaar gezet.

TTP_klimaat_verpakkingen

Wist je dat de totale verpakking en inhoud van een Tetra Pak literverpakking bestaat voor slechts 4% uit verpakking en voor de rest uit inhoud! Dit is een scherpere verhouding tussen verpakking en inhoud dan een ei dat voor ongeveer 13% uit verpakking bestaat, namelijk de schil. Om te vergelijken met een ander drankverpakking: een fles wijn bestaat voor circa 40% uit verpakking.

Bronnen

* Ökobilanzieller Vergleich von Getränkekartons und PET-Einwegflaschen (LCA of Beverage Cartons and PET One-Way  Bottles),  (2006); IFEU Heidelberg, commissioned by FKN, Wiesbaden. Peer reviewed LCA for German conditions. Results for  1-liter juice aseptic packages (beverage carton & PET bottle).

** Life Cycle Assessment for Drinks Packaging Systems II Phase 1,  (2000);  Prognos GmbH, IFEU Institut, commissioned by Umweltbundesamt (German Federal Environmental Agency), Berlin. Peer reviewed LCA for German conditions. Results for 1-liter juice bottle (one-way glass).